ადმინისტრაცია
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოთვლითი ტექნიკის    ფაკულტეტი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხელოვნების  ფაკულტეტი -  დიზაინერი.  
ქართულ - ევროპული უნივერსიტეტი,
სპეციალობა - აუდიოვიზუალური   მედია - ხელოვნება.
თბილისის სამხატვრო აკადემია, დეკორატიულ-გამოყენებითი  ხელოვნების კათედრა
(ქსოვილების ფაკულტეტი)  - მხატვარ დიზაინერი;   კომპანია  „დეკარტის“ დირექტორი.
თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი. სპეციალობა გარემოს დიზაინი.
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი
ფაკულტეტი: ტურიზმი
ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი
ფაკულტეტი: ბიზნესის ადმინისტრირება