„ხატვა ყველასათვის“

ხატვა- ფერწერის შესწავლა ნებისმიერ ასაკშია შესაძლებელი!

„ ჩემი მიზანია ყოველ დაინტერესებულ ადამიანს, რომელიც Dephani KidArt-ში  გადაწყვეტს ხელოვნების შესწავლას, დავანახო მხატვრობის სილამაზე და შევაყვარო იგი. დავანახო, თუ რაოდენ სიღრმისეული და მრავალფეროვანია მხატვრობა,  როგორც გრაფიკულად, ისე ფერწერულად. ასევე კრეატიული კომპოზიციის თვალსაზრისით,  ეტაპობრივად გავუზიარო მათ მხატვრობის, ფერწერის ფართო და იდუმალი სამყარო, სადაც მათი ოცნებები ნათელი და ძვირფასი გახდება. ხოლო ოცნებისა და კრეატიული მხატვრობის სინთეზით დანახულ სამყაროს - მხატვრობა ჰქვია. ჩვენ ყველა ადამიანს გვაქვს ოცნებები, მას ხან ვაცნობიერებთ, ხან ვერა, მხატვრობა კი ეხმარება ადამიანს მის გათვითცნობიერებაში. ეს ხდება ფანტაზიის, ფერის, ფორმის მეშვეობით.
ჩემი მიზანია ყველა დაინტერესებულ ადამიანს თავისი ლამაზი ოცნება გავათვიცნობიერებინო, რათა მან შეძლოს თავისი ოცნებების რეალიზება მხატვრობაში და კრეატიულ სამყაროში“.                                                                       
(პედაგოგი:  მაია ცეცხლაძე)

კლასი  “ხატვა ყველასათვის” გთავაზობთ:
•Â Â Â  ხატვა-ფერწერა მოყვარულთათვის(ნულოვანი დონიდან);
•Â Â Â  აკადემიური ხატვა-ფერწერა; 
•Â Â Â  მოსამზადებელი კურსი აბიტურიენტებისათვის.

მეცადინეობები ტარდება  კვირაში   2-ჯერ (სამშაბათიდან შაბათ-კვირის ჩათვლით, საღამოს ან დილის საათებში), მეცადინეობების  ხანგრძლივობა  დღეში – 2 სთ;
ასაკი განსაზღვრულია 16 წლიდან - ზევით.

30.07.2015