მეტყველება

სწორი მეტყველების კულტურის ჩამოყალიბება აუცილებელია ბავშვობის ასაკიდან!

მეტყველების კლასში  შეისწავლება: მეტყველების კულტურა და შემოქმედებითი უნარების განვითარება.

საზოგადოებასთან ინტეგრაციისთვის, კარგი აზროვნებისა და წარმატებული მომავლისთვის ბავშვს პატარა ასაკიდანვე  უნდა ჩავუნერგოთ მეტყველების კულტურა .  ყველაფერი მოდის გონებიდან. ბავშვი ეჩვევა სწორ,  ლოგიკურ აზროვნებას, უყალიბდება ხმა, ტემბრი, ემოცია.  ეხსნება ყოველგვარი კომპლექსი, უადვილდება წაკითხულის სწორად აღქმა.

კურსის მიზანია: სამეტყველო აპარატის დამუშავება (სავარჯიშოები), სწორი სუნთქვის გამომუშავება, სამეტყველო ხმა და მისი გავარჯიშება სიტყვების მარაგის გამდიდრება, ზეპირსიტყვიერება, თანხმოვანი და ხმოვანი, სიტყვის დამარცვლა, ასო-ბგერების (ლ, ვ, რ) სწორად წარმოთქმა,  ინტონაცია და მახვილები, სისინა და შიშინა ბგერების დაყენება-კორექცია, აჩქარებული და ნელი მეტყველების გამოსწორება. კითხვასთან შეგუება, ლექსების შესწავლა, მოთხრობების შედგენა, ლოგოპედური  და სუნთქვითი სავარჯიშოები,  განსაკუთრებით ყურადღების გამახვილება სწორ მეტყველებაზე, წიგნზე  მუშაობა.

მეცადინეობები მიმდინარეობს კვირაში ერთხელ ან ორჯერ , დღის სხვადასხვა მონაკვეთში 11:00-დან 18:00 - საათამდე (სამშაბათიდან შაბათ-კვირის ჩათვლით).

30.07.2015