არტ თერაპია

ხელოვნება ბავშვებისთვის, როგორც თერაპია - პროფესიონალურ ფსიქოთერაპიასა და არტთერაპიასთან ერთად:

•    შიში;
•    ნევროზი;
•    აკვიატება;
•    გარდატეხის ასაკის თავისებურებები;
•    გაყრილი ოჯახის პრობლემები;
•    სირთულეები კომუნიკაციაში;
•    მშობლებთან ურთიერთობის სიძნელეები;
•    სწავლის ნაკლები მოტივაცია;
•    დაბალი თვითშეფასება;
•    ზედმეტი ჩაკეტილობა;
•    აგრესიის მაღალი დონე;
•    კომპიუტერზე დამოკიდებულება;
•    ზედმეტი ტყუილები;
•    დეპრესიული ხაზები;
•    უცნაური ქცევა;
•    პიროვნული საზღვრების პრობლემა.

სესიების რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად ბავშვის მდგომარეობის მიხედვით.
ფსიქოლოგი/არტთერაპევტი ნინო კანდელაკი
30.07.2015