უცხო ენები

ენების  კლასში მეცადინეობები მიმდინარეობს სამი მიმართულებით:

•    ინგლისური ენის კურსი


მეცადინეობები ტარდება
კვირაში   2-ჯერ (სამშაბათიდან შაბათ-კვირის ჩათვლით)
მეცადინეობების  ხანგრძლივობა  დღეში – 1 სთ;
მოსწავლეთა ასაკი განსაზღვრულია 4 წლიდან ზემოთ!

•    რუსული ენის კურსი

მეცადინეობები ტარდება
კვირაში   2-ჯერ (შაბათ-კვირას);
მეცადინეობების  ხანგრძლივობა  დღეში – 1 სთ;
მოსწავლეთა ასაკი განსაზღვრულია 4 წლიდან ზემოთ!

•    ესპანური ენის კუსი


მეცადინეობები ტარდება
კვირაში   2-ჯერ (სამშაბათიდან შაბათ-კვირის ჩათვლით,
პედაგოგთან შეთანხმებით); 

მეცადინეობების  ხანგრძლივობა  დღეში – 1 სთ;
მოსწავლეთა ასაკი განსაზღვრულია 12 წლიდან ზემოთ!

30.07.2015