ნატალია მინდიაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ( PR)

თბილისის სამხატვრო აკადემია, დეკორატიულ-გამოყენებითი  ხელოვნების კათედრა
(ქსოვილების ფაკულტეტი)  - მხატვარ დიზაინერი;   კომპანია  „დეკარტის“ დირექტორი.
23.07.2015