გაზაფხულის აქცია


სიმღერა განსაკუთრებული მოვლენაა , იგი მაგიურ ძალას ფლობს და დიდ ზემოქმედებას ახდენს ადამიანის გუნება-განწყობილებაზე. სიმღერა ხელს უწყობს ბავშვების ბუნებრივი უნარების წარმოჩენას, ნეგატიური ემოციებისაგან მათ გათავისუფლებას, შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

ვოკალურ სტუდიაში ბავშვები შეისწავლიან და შეასრულებენ საბავშვო, პოპულარულ  ქართულ და უცხოურ    სიმღერებს.

მეცადინეობები ტარდება  კვირაში  2-ჯერ (სამშაბათიდან შაბათ-კვირის ჩათვლით), მეცადინეობების  ხანგრძლივობა  დღეში – 1 სთ; ასაკი განსაზღვრულია  4 წლიდან - ზევით.
09.11.2017