მაია გოგორიშვილი - წიგნის სამყარო

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის კონსერვატორია.
სპეციალობა: მუსიკადმცოდნე
სტუ-ს მეცნიერების დეპარტამენტი-უფროსი სპეციალისტი
სკოლა "ჯეჯილი"-ხელოვნებისა და მუსიკის პედაგოგი.
23.07.2015