ქეთევან თავართქილაძე - მეტყველების კულტურა და შემოქმედებითი უნარების განვითარება; წიგნის სამყარო

თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი- ქართული ენის, ლიტერატურისა და მუსიკის მასწავლებლის კვალიფიკაციით;
დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი - ლოგოპედის კურსი;                                  გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის კათედრა,მეტყველების პედაგოგი.
23.07.2015