ლიანა წურწუმია - საუბრები ხელოვნებაზე (მითოლოგია, მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორია)

ივ. ჟავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი; ასპირანტურა - ფილოსოოფიის სპეციალობით; ფილოსოფიის დოქტორი ;
თსუ -ს პროფესორი;                                            
მისი სამეცნიერო ინტერესების  სფერო  მოიცავს  ესთეტიკას,  კულტოროლოგიას,  ქართულ ხელოვნებას;  მონოგრაფიებისა და სტატიების ავტორი; ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის მიერ აღიარებულია    2002 წლის ქალად“..    
ფაზისის საერო-საგანმანათლებლო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.
23.07.2015