ნატალია მინდიაშვილი- ბატიკა

თბილისის სამხატვრო აკადემია, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების კათედრა
(ქსოვილების ფაკულტეტი)  - მხატვარ დიზაინერი ;  კომპანია  „დეკარტის“ დირექტორი;
23.07.2015