იცხოვრე ხელოვნებით !!!

ჩვენი განზრახვა კეთილზე კეთილია - ბავშვები და მოზარდები ვაზიაროთ ხელოვნების მრავალფეროვნებას.     

ხელოვნების სახლის შემოქმედებითი  პროცესის მთავარი მიზანია: მოზარდში მხატვრულ-შემოქმედებითი უნარების ჩამოყალიბება, მსოფლმხედველობის, ესთეტიკური გემოვნებისა და სულიერი ღირებულებების სამყაროში სწორი ორიენტაციის გამომუშავება, რაც ააქტიურებს ადამიანის აზროვნებას, გონების აქტივობა კი უდიდესი სიკეთეა, რომელსაც ხელოვნება იძლევა.