ემოციური ინტელექტი

ემოციური ინტელექტი

ეს ინდივიდუალური შესაძლებლობების საზომია, იმისთვის რომ სხვისი და საკუთარი ემოციები გავაცნობიეროთ და ვმართოთ.

ემოციური ინტელექტი მოიცავს ინდივიდის რამდენიმე სხვადასხვა შესაძლებლობას:

· თვითგაცნობიერება
· თვითრეგულაცია
· თვითმოტივირება
· ემპათია
· ურთიერთდამოკიდებულებაIQ-სგან განსხვავებით, რომელიც მყარად არის შენარჩუნებული მთელი ცხოვრების განმავლობაში, EQ იცვლება.

ემოციური ინტელექტის გაუმჯობესება გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ თქვენი შვილების კარიერასა და მომავალზე, არამედ ზოგად კეთილდღეობასა და ბედნიერებაზეც.

ემოციური ინტელექტის გაუმჯობესებით თქვენი შვილები მეტად პროდუქტიულნი გახდებიან, უფრო ეფექტურად შეეძლებათ ურთიერთობების წარმართვა. სწორედ ის განსაზღვრავს, თუ ვინ ვართ ჩვენ და გავლენას ახდენს ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროზე.

მეცადინეობა მიმდინარეობს კვირაში ერთხელ, ორი აკადემიური საათი.
14.12.2017